De KAM-coördinator (kwaliteit, arbo & veiligheid en milieu) is als staffunctionaris verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen een bedrijf. In kleine bedrijven is de functie vaak een neventaak. Bij middelgrotere bedrijven is de functie vaak fulltime. Heel grote bedrijven wijden vaak zelfs een hele afdeling aan KAM. Ook hangt de omvang van de functie af van hoe waardevol een bedrijf KAM vindt.

Deze waarde wordt veelal bepaald door de omvang van risico's en van eisen en wensen van belanghebbenden (stakeholders) van het bedrijf.

Het opzetten, beheersen en verbeteren van het KAM-zorgsysteem is de hoofdtaak van de KAM-coördinator. Dit KAM-zorgsysteem borgt onder andere dat het bedrijf voldoet aan arbo- en milieuwetgeving en de kwaliteits-, arbo- en milieueisen en -wensen van de belanghebbenden van het bedrijf.

Daarnaast borgt het KAM-zorgsysteem ook dat het bedrijf in staat is effectief te reageren op calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd. Het basisprincipe van het KAM-zorgsysteem is een systematiek waarbij activiteiten planmatig, volgens vastgesteld beleid, worden uitgevoerd.


Werkzaamheden

het voorstellen en (laten) uitvoeren van verbeteringen op basis van wettelijke veranderingen, risico-inventarisaties, verbetervoorstellen

en klachten van belanghebbenden, voortschrijdend inzicht en hiaten in het systeem; verantwoordelijk
voor de toetsing

van de naleving van het systeem
(in- en externe audits, werkplekinspecties, meting en monitoring van gegevens).